Vi (factor10) har förmodligen ett rätt litet miljöavtryck och det har blivit bättre på sistone. Men vid snabb brainstorming med teamet så kom vi bums på en hel bunte grejer som vi enkelt kan göra…!

Låt oss börja med nuläget innan vi går över på förbättringar.

Nuläge

Vi har numera väldigt lite transporter, inkl flyg, trots att de flesta av oss bor på landet långt från storstadsregioner. Vi kör remote-first vilket innebär närapå slut på vardagstransporter. Remote-first kommer också med en del andra positiva miljöeffekter som jag skrev om här.

En annan (om än liten) sak vi har är att vi för sex år sedan införde supermiljöbils-policy. Dvs att om de anställda ville ha kostnadsneutral förmånsbil så sa företaget ja om det var en bil utan utsläpp. Det låter inte så märkvärdigt, men åtminstone i början så var det dyrt att skaffa en elbil om man ville ha räckvidd på åtminstone 40 mil. Ett sätt för privatpersoner var om företaget lyfte fram de rabatter som företag fick av staten i Sverige. Dock ställde det krav på företagen då bilarna blev dyra i inköp och därmed omöjligt att passa in i många företags “finansieringspolicy” (har jag fått lära mig). Så kanske det var en större grej än jag förstod. Om än liten.

De anställda styr över sin teknikbudget själva, men företaget ser gärna att de försöker välja dator och telefon som duger i 3+ år. Våra huvudverktyg behöver förstås vara vassa, men om de väljs med omsorg så behöver de inte bytas så ofta.

Över till hur vi kan förbättra oss enkelt. Det finns en mängd saker på hygiennivå, av karaktären “just do it”. Det ska man ju så klart göra, men vi är ute efter stor effekt. Hävstångseffekt.

Förbättringsförslag med hävstång

Vi heter factor10 för att vi strävar efter att åstadkomma hävstångseffekt för våra kunders affär och vår omvärld. Det är hög tid att försöka göra detsamma för miljön. Hur gör vi då det…? Vi brainstormade lite och kom fram till en lista som vi kommer börja genomföra bums, men låt oss först prata om hur hävstång kan uppnås.

Spridningseffekt

Jag tänker att hävstång kan skapas genom att vi gör något som är miljöpositivt och som många blir inspirerade att göra detsamma. En liten effekt när vi gör det, men stor när tusentals andra också gör det, gigantisk när det når sin “tipping point” och blir det nya normala för alla.

Öppna flaskhals

Det andra sättet är att vi hjälper till att öppna en flaskhals som i sig lösgör stora miljövinster. Exempel på ställen att leta borde vara inom industrin då majoriteten av utsläppen kommer därifrån eller på ställen som äter utsläppen.

Disruption

Slutligen det tredje sättet att uppnå hävstång är att disruptera en affärsmodell så att det helt enkelt blir överlägset det gamla sättet. Inte med tio procent utan tio gånger bättre (eller mycket mer). Detta handlar typiskt om att tänka helt annorlunda än tidigare, t ex genom att flytta en idé från en annan bransch till en ny situation eller att nyttja en plattformsstrategi.

Nedan följer den initiala listan vi kom fram till.

  1. Sprid info om hur man skriver bättre kod. Raniz presentation som han kört på CraftConf i Budapest och JFokus i Stockholm är ett exempel på detta där han berättar att man kan sänka kallstartstiden från 11s till 0.3s om man skriver om en service från Java till Rust. Men även utan omskrivning så kan man få nästan lika stor effekt med att bara byta runtime från JVM till GraalVM. Potentialen för spridningseffekt är god vad gäller den typen av information och det är bl a därför vi har ett koncept vi kallar Personlig Exponering (PE). PE innebär att budget och arbetstid avsätts varje vecka så att konsulterna kan göra insatser för communityn. Konsulterna förväntas helt enkelt dela med sig av intressanta saker i branschen. (Naturligtvis är allt kundspecifikt skyddat.)
  2. Fortsätta med remote-first. Att vi kör remote-first har vi bl a berättat om här https://www.linkedin.com/pulse/kontanter-bensin-kontor-jimmy-nilsson/ och som sagt här. Eftersom vi tror att det har god miljöeffekt (t ex pga mycket få vardagsresor och mindre uppvärmd yta) så hamnar en fortsättning på det området på listan. Än mer att fortsätta berätta om det för att se om fler fortsätter och hakar på nu när kontorsarbete verkar bli det normala igen.
  3. Gör affärer med rätt företag. Att bara handla av och leverera till företag som på allvar lever en positiv miljöpolicy borde kunna skapa ringar på vattnet. Likaså att ändra kriterier för önskekund. Tidigare har miljöprofil inte vägts in när vi har valt önskekunder. Det nya blir att om kunden har miljöhävstång i sin affär så väger det tungt för oss.
  4. Prioritering i tider av hög efterfrågan. När vi har svårt att boka in alla kunder och prospekt under en kommande period så kan vi använda miljöhävstång i deras affär för prioritering, t ex för att få vara med och genomföra disruption. Vi lämnar naturligtvis aldrig en kund som vill jobba med oss i sticket, men detta är alltså med som en faktor i planeringen.
  5. Högre PE-poäng. Vi har alignat vårt syfte, våra mål och våra mått. Ett av måtten är vad vi kallar PE-poäng. PE-poängen mäts på teamnivå och tilldelas vid publicerad artikel eller konferenspresentation t ex. De blir hädanefter 50% högre om t ex presentationen har tydlig miljöhävstångskoppling.
  6. Föreslå coaching/workshops till företag med miljöhävstång och att det sker gratis. Vi tar alltid betalt för tjänster och vi har en platt prisbild, alla kunder betalar samma. Men vi kan tänka oss ett undantag, att aktivt föreslå gratis coaching och workshops till företag som har miljöhävstång i sin affär. Eller så kan sådana företag höra av sig själva förstås. :)
  7. Ny resepolicy. I väntan på att flyget tar betydande kliv för miljöanpassning så flyger vi bara om alternativet tar dubbelt så lång tid och mer än en arbetsdag. Vidare så vill vi helst ha remote-möten, men det är typiskt vettigt ur lära-känna-synvikel med resor vid uppstart av nya initiativ, vid specifika behov eller för att prata på konferens förstås.
  8. Berätta om miljöeffekt i lösningsförslag till kunder. Det är vanligt att använda sänkta kostnader och höjda intäkter för att jämföra effekter av olika lösningsförslag. Miljöpåverkan passar bra in där också framöver. Vi ska också undersöka om t ex https://www.gaiagen.eu och liknande kan vara hjälpsamt för kunder att få CO2-mätning så att det kan användas som ett KPI.
  9. Ändring av tradition för internkonferens. Tidigare har vi åkt till t ex Mauritius och Sydafrika för vinterkonferens. Det har varit trevligt i januari att få en ljus-boost. Men detta är förstås enkelt att skippa till förmån för kortare resor. Ironiskt nog är resmål i närheten lika dyra som långväga. Vi var nyss på Gotland och det kostade ungefär som Mauritius-resan per person. I och med ändring av denna tradition så ändrar vi tiden för två av våra årliga träffar och har vår huvudkonferens (tidigare kallad vinterkonferens) i augusti och sommarfesten med respektive flyttas till januari.

En idé ytterligare jag hade var att låta anställda som kan och vill gratis ha bisamhällen. Då fick jag frågan om det var som ett bi-drag… :)

Ett exempel från häromdagen

Förresten, jag tror vi kan göra hävstångseffekter i kundprojekten även om kunden ifråga inte har hävstången i sin affär. Vi gjorde nyss ett litet projekt hos en stor kund där ca 30 servrar för CI/CD idle-ade 99% av tiden dygnet runt, året runt. Det ersattes med en lösning motsvarande ungefär en halv server i CO2-förbrukning plus att servrar läggs till automatiskt vid behov till spotpris. Om vi antar att de gamla servrarna fick dålig ström så handlar då besparingen om ungefär 25 ton CO2/år (enligt denna texten).

Förutom att ändringen sparar CO2 och pengar så är det dessutom mycket bättre för deras software delivery performance vilket var det primära målet med projektet. Det behöver alltså inte finnas en motsättning mellan bra och miljövänligt‚ man kan få både och. Märkligt hur win-win oftast är tillgängligt!

När resultatet av detta första projekt har använts ett tag så tror jag företaget ifråga kommer tänka på liknande sätt för många andra områden också. Detta var bara ett litet subset av deras servrar som går på tomgång den mesta tiden. När de sedan börjar prata om det till sina kunder så stimulerar de sina branschkollegor. Det kommer helt enkelt framstå som otroligt slarvigt att inte fixa sådana här lågt hängande frukter. (En kollega nämnde ordet “waste-skam som beskrivning.) Extra viktigt om det är en bransch av väldigt likartade produkter och liten anledning till att stanna som kund hos viss leverantör… Om utfallet blir ungefär som jag tror så infinner sig alltså hävstången. :) Och win-win i alla led.

Faktor 10

Vi heter ju factor10 (alltså \ ˈfak-tər ˈten ), men blir ibland kallade för “faktor tio”. Faktor 10 minns jag var ett begrepp i Tyskland för drygt 15 år sedan. De sa då att om vi ska klara klimatet så räcker det inte att bli 10% bättre. Vi behöver bli 10 gånger bättre. Eller helst mer. Här finns mer info:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Faktor_10

Det var det närmaste en namnkrock vi hittade när vi hade valt vårt namn, men där och då kändes det som ett helt annat sammanhang än vårt. Jag inser nu att så inte var fallet. :)

Vilka ytterligare hävstångssaker har ni gjort som ni vill tipsa om?

This article was originally published on LinkedIn. Join the discussion and read more here.