Det mesta jag skrev om i förra texten om hävstång för miljön (här) har vi (factor10) påbörjat/genomfört. Jag låter det gå några månader till innan vi gör en första utfallsanalys. :)

Intresset för förra texten har varit stort så jag tänkte följa upp med några ytterligare idéer som vi avser att omgående ta tag i.

I förra texten tog jag upp tre sätt för att åstadkomma hävstångseffekt:

  • Spridningseffekt
  • Öppna flaskhals
  • Disruption

Samtliga förslag i dagens text handlar om spridningseffekt. Alltså att bra förslag bara har marginell effekt om de görs av ett företag, men att det blir intressant effekt om alla/många företag härmar. Jag berättar helt enkelt om förslagen och ser om fler tycker de är värda att fundera över.

Över till förslagen. För att förenkla uppföljning i kommande texter så numrerar jag som en fortsättning på förra texten. Därför blir första punkten nummer 10.

10. Klimatretrospektiv

Ett förslag från teamet var att vi bör ha som en stående punkt på våra #tillsammanstorsdag:ar att göra klimatretrospektiv. Alltså att följa upp vad vi gjort på området sedan sist och komma med förslag framåt. Detta har vi gjort ett varv och det är med på agendan för nästa #tillsammanstorsdag.

11. Ett andra liv för hårdvara

Trots att vi medvetet köper hårdvara med låga CO2-utsläpp för produktion (och användning) så kommer det en dag när de inte längre är bra nog för vårt behov. Vi kommer då leta lämplig mottagare för att prylarna ska få ett andra liv före det är dags för återvinning.

12. Ge bort bok som inspirerar och ger hopp

Strax efter jag hade skrivit första texten sprang jag på Rebecka Carlssons bok “Exponentiell klimatomställning”. (Ännu ett exempel på Baader-Meinhof-fenomenet antar jag.) Boken är extremt hoppingivande och rekommenderas! Jag tänkte köpa några exemplar och dela ut i olika sammanhang till personer som är intresserade, t ex på våra frukost-webinarer. Den fysiska boken och transporten har förstås i sig ett CO2-utsläpp, men jag tänker att det kan det vara värt om den läses och leder till positiva saker. Dessutom kommer vi uppmana läsaren att ge den vidare efter färdig läsning. (Och så kommer vi dubbelkompensera, mer om det nedan.)

13. Mät och publicera våra CO2-utsläpp

Vi har påbörjat att hålla koll på våra CO2-utsläpp i verksamheten. Planen är att redogöra för det på månadsbasis på en CO2-sida på vår webb. I och med att vi därmed behöver veta CO2-utsläpp för inköp för egen del så bör det alltså driva rätt vad gäller följande från förra texten:

  1. Gör affärer med rätt företag. Att bara handla av och leverera till företag som på allvar lever en positiv miljöpolicy borde kunna skapa ringar på vattnet.

Jag antar att det också kommer påverka våra leverantörer på ett positivt sätt. Alltså att när de ser att det är viktigt för oss att få denna informationen så kommer de ge den till flera. (Några stora gör detta redan bra, men det är många kvar.)

14. Dubbelkompensera för det vi inte har fått bort än

När vi har kontroll på och tydliggör vårt CO2-avtryck enligt föregående punkt så kommer det driva fortsatt förbättring internt. Dock kommer det förmodligen bli svårt att komma ner till 0 på “kostnadssidan”. Därför tänkte vi försöka väga upp det på “intäktssidan” genom åtgärder som minskar befintligt CO2 eller motverkar kommande utsläpp. Överraskande nog så är det knepigt att snabbt hitta uppenbara val, jag tar tacksamt emot förslag som ni har analyserat och anser bra! De två spår jag hittat som verkar mest lovande just nu är att:

Investera i Trine

Vår investering blir en liten del av stor investering i projekt med stor CO2-minskande effekt. Ett typiskt exempel kan vara solcellsprojekt i Nigeria. Som för de flesta investeringar så riskerar vi vår insats. Det finns också chans att vår insats ger viss avkastning (ca 5% om året), men det är sekundärt i sammanhanget.

För mer information, se https://trine.com

Köpa CO2-eliminering av Creturner

Creturner omvandlar blöt biomassa, främst stubbar och sly, till biokol. Det är alltså restavfall som normalt inte tas tillvara och som till sist förmultnar. Biomassan torkas med hjälp av överskottsenergi från den pyrolys som i en syrefattig miljö omvandlar biomassan till biokol. När biokolen är färdig blandas den med vatten för slutförvaring i uttjänta gruvhål. Därmed elimineras koldioxiden från klimatcykeln.

För mer information, se https://www.creturner.com/

Tanken är alltså inte att strunta i factor10s egna förbättring, bara att överkompensera för det vi inte lyckats förbättra bort än. Kompenserar vi våra egna utsläpp dubbelt upp så tar vi höjd för olika fel i beräkningarna.

Avslutningsvis en extra notering till denna punkt. Jag tycker alltså att det än så länge är svårnavigerat vad man lämpligen gör för att kompensera för de CO2-utsläpp man inte fått bort. Det verkar finnas flera fallgropar. T ex känns det inte solitt att inköp av utsläppsrättigheter sägs ge säljaren fem år på sig att agera. Något längre tid än vad jag tycker är rimligt. Ett annat exempel är att “carbon capture” verkar lida av en del barnsjukdomar. T ex nämns här att flera av de stora projekten inte har levererat i närheten vad det det var tänkt:

https://www.newscientist.com/article/2336018-most-major-carbon-capture-and-storage-projects-havent-met-targets/

Inte chockerande kanske med tanke på att det är i sin linda. Värre är det som nämns i artikeln att:

...in many cases is used to extract more oil from reservoirs

En utvikning på det ämnet som spontant är uppseendeväckande är denna video:

Money Is Pouring Into Carbon Capture Tech, But Challenges Remain

Hur som helst, de förslag jag nämnde i denna punkt är hittills mina bästa förslag, men jag kommer förstås undersöka dessa och alternativ framåt också.

Jag är som vanligt nyfiken på fler och bättre förslag till miljöhävstänger. Vilka är dina bästa idéer?

This article was originally published on LinkedIn. Join the discussion and read more here.