Då ska vi se, jag har skrivit ett par texter tidigare med förslag till hävstångseffekt för miljö:

Idag tänkte jag dela med mig av vad vi (factor10) har gjort än så länge vad gäller de olika förslagen i de tidigare texterna. Jag fokuserar på de förslagen där vi anar början till en trend snarare än någon enstaka händelse.

Först en kort sammanfattning av förslagen (och ni hittar mer om dem i ovanstående texter):

 1. Sprid info om hur man skriver kod som är mindre miljöbelastande
 2. Fortsätt med remote-first
 3. Gör affärer med rätt företag
 4. Prioritering i tider av hög efterfrågan
 5. Högre PE-poäng för t ex bloggposter om miljön
 6. Föreslå coaching/workshops till företag med miljöhävstång och att det sker gratis
 7. Ny resepolicy
 8. Berätta om miljöeffekt i lösningsförslag till kunder
 9. Ändring av tradition för internkonferens
 10. Klimatretrospektiv på #tillsammanstorsdagar
 11. Låt utrustningen få ett andra liv
 12. Ge bort hjälpsam bok om miljöområdet
 13. Mät och publicera vår CO2-påverkan
 14. Kompensera för det CO2-avtryck som vi inte fått bort

Det var förslagen vi har samlat på oss hittills. Fröet var vår försenade vinterkonferens på Gotland i juni. Över till hur det har gått.

1. Sprid info om hur man skriver kod som är mindre miljöbelastande

Vi har inte gjort så jättemycket här under hösten utöver vad vi tidigare berättat om, men vi har börjat planera för en ny myConf, en kommersiell och global utvecklarkonferens i maj, där detta kommer vara en del i temat.

2. Fortsätt med remote-first

Denna var enkel förstås, det var bara att fortsätta på inslagen bana. Speciellt eftersom alla verkar tycka att det fortsatt är bra.

En oväntad positiv sak (om än liten) för oss som jag lärt mig på sistone är att resor till och från kontoret ska räknas in i företagets klimatavtryck enligt GreenHouse Gas protocol (GHG) Scope 3. (https://ghgprotocol.org/)

Jag trodde det bara skulle belasta den privata CO2-budgeten. I och med detta så har vi alltså ytterligare sänkt vårt avtryck kontra tiden då vi hade kontor.

3. Gör affärer med rätt företag

När vi i höst har valt ut favoritföretag att försöka göra affärer med så har vi i hög grad valt efter vilken miljöhävstång de har framför sig. I skrivande stund så har jag precis kommit fram till två nya kategorier. Det kanske kan bli något att berätta om vid ett senare tillfälle.

En av våra kunder sedan många år som vi är stolta över är Monitor som gör ERP-system för tillverkande företag. De utvecklar och lanserar snart en tilläggsmodul till sina kunder för att redovisa sitt klimatavtryck enligt GHG Scope 1-3 och det kan brytas ner till produktnivå. Vi är inte alls inblandade i den här delen, men jag tycker det är mycket intressant!

5. Högre PE-poäng för t ex bloggposter om miljön

Detta är i sin linda, men den text du nu läser är tredje exemplet på att vi kommit igång så smått med det här förslaget och den fjärde är på gång.

Vi utökar kriterierna för högre PE-poäng för 2023 till att gälla alla sustainable development goals.

7. Ny resepolicy

Denna har vi satt i drift och den har följts fullt ut. I några fall så har det varit resor som tagit över 8 timmar med resesätt som har mindre miljöpåverkan, men som ändå har genomförts på det sättet.

Tidigare så har vi motiverat nationellt flyg med att vi är noga med vår tid och att den ska användas till värdeskapande snarare än att resa. Å andra sidan så är arbetsmiljön på tåg en bra dag betydligt bättre än på flyg (och momenten som hör till en flygresa) så skiftet från flyg till tåg har snarare varit på plussidan.

Med bara några månaders erfarenhet av nya resepolicyn så är huvudfriktionen att utbudet är lägre än efterfrågan på tåg (och då pratar jag inte om jultider). Det leder till stök i bokning och att man inte kan välja de mest lämpade resorna då de helt enkelt är fullbokade. En annan friktion är att långa tågresor t ex blockar möjlighet till videomöten kanske en hel dag.

8. Berätta om miljöeffekt i lösningsförslag till kunder

Ett exempel är en slutrapport vi skrev efter ett analysprojekt helt nyligen. Där beskrev vi risker och fördelar även i termer av CO2 och inte bara utifrån lönsamhet, ledtider och prestanda.

Det är för tidigt att säga hur detta uppfattas av kunder, men jag är ganska säker på att det åtminstone inte är negativt för deras tolkning och val. Ett sätt jag själv tänker på det är att det sällan finns en konflikt mellan olika för- och nackdelar. CO2-perspektivet sammanfaller väl med övriga perspektiv.

9. Ändring av tradition för internkonferenser

När vi hade vår försenade vinterkonferens på Gotland i juni så var en av punkterna att diskutera nästa vinterkonferens á la traditionen. Huvudidéen var Zanzibar. Vi skrotade den idéen till förmån för en plats betydligt närmare och där klimatavtrycket för resan blir en bråkdel. Vi bytte också årstid för konferensen till sommaren för att lättare kunna göra ute-saker i norra Europa. Vår vanliga sommarkonferens (som var en kortare konferens och där respektive ansluter för en fest i slutet) flyttade vi till januari då den inte är lika beroende av väder.

Jag ser denna punkten som genomförd tills vidare helt enkelt. Det sparar i runda slängar 30 ton CO2 för 2023.

10. Klimatretrospektiv på #tillsammanstorsdagar

Vi har i skrivande stund kört detta två gånger sedan vi bestämde oss för det. Vi har helt enkelt reflekterat kort tillsammans om vad vi gjort på området och vilka nya idéer vi har. Det är också en levande diskussion i vardagen och på våra månadsmöten.

12. Ge bort hjälpsam bok om miljöområdet

Inför senaste frukostwebinaret så erbjöd vi deltagarna ett ex av Rebecka Carlssons utmärkta och hoppingivande bok “Exponentiell klimatomställning”. Vi tipsar om att ge boken vidare efter de har läst den.

13. Mät och publicera vår CO2-påverkan

Vi har jobbat på att mäta vårt CO2-avtryck sedan Gotlandskonferensen. Det kommer publiceras om några veckor när vår nya web publiceras.

Överraskande har det visat sig betydligt svårare än jag trodde att åstadkomma korrekta siffror. Det är helt enkelt svårt att få fatt i siffror från leverantörer och t o m att veta hur man bör resonera. Det var för mig oväntat med tanke på att detta är något som organisationer förväntas göra relativt snart enligt EU-direktiv.

Hur som helst så kommer vi publicera vi på samma sida hur vi har räknat (t ex har vi med tjänsteresor såsom flyg och hotell även om kund bokat och betalat, produktionskostnad för vår utrustning och möbler, likaså pendling till jobbet) i förhoppning att det kan vara till hjälp för andra och att vi ska få tips om hur vi räknar bättre.

14. Kompensera för det CO2-avtryck som vi inte fått bort

Vår avsikt är naturligtvis att minska vårt CO2-avtryck ytterligare, men under tiden så dubbelkompenserar vi för det som vi inte har fått bort. Vi har nyss gjort inbetalningar till Trine för vårt uppskattade avtryck sedan Gotlandskonferensen, dvs för juli-december 2022. Detsamma har vi gjort till Creturner. Här är förresten en relativt ny text om Creturner:

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/11/16/xpecunia-nordic-koldioxid-kan-lopande-brytas-ned-till-fast-kol-xpecunias-dotterbolag-har-lyckats-bevisa-en-egenutvecklad-reaktorteknik-bedomer-det-som-patenterbar-process.html

Sammanfattning på lite högre nivå

Om vi avslutningsvis lyfter blicken lite och funderar på hur vi har förbättrat oss jämfört med tidigare år så verkar vi hamna på strax över 0.6 ton CO2 per person för 2022. (Detta alltså med vår egen beräkning. Vi har beställt tjänsten Go Climate och väntar på aktivering. Där kommer vi ligga lägre då de inte tar med allt som vi har tagit med själva.)

De åtgärder som har haft störst effekt på att sänka vårt eget avtryck är:

7 - Resepolicy
9 - Ändrad tradition för internkonferenser
2 - Remote first

(Dessutom dubbelkompenserar vi som sagt nu för det vi inte har lyckats få bort än.)

Det vi inte har sparat in på är roligheter tillsammans, vi har t ex inte skippat en #tillsammansdag för att undvika några tåg- och bilresor samt hotellnätter.

Jag tycker vi är på rätt väg med vårt avtryck och jag hoppas det kan inspirera till spridningseffekt för att ge hävstång. Med det sagt så handlar det i vår typ av företag om relativt låga siffror. Däremot är potentialen oändlig för att med hävstång hjälpa våra kunder i deras affär och med deras kunder. Där kraftsamlar vi framåt och då inte “bara” med att sänka CO2!

Detta var ett första och tidigt “bokslut” för idéer som vuxit fram sedan i somras. Tre av 14 punkter uteblev då där saknades trend än så länge. Jag räknar med att ha mer att berätta före nästa sommar.

This article was originally published on LinkedIn. Join the discussion and read more here.