Jag tänkte här dela med mig av hur vi ser på koppling mellan syfte, mål och mått hos oss på factor10. Vilka förbättringsförslag kommer ni på?

Måttproblem i företag

Goldratt skrev: “Tell me how you measure me and I’ll tell you how I will behave.”

Trots detta ställer företag ofta till det för sig själva med hur de mäter. Ofta är måtten fokuserade på att mäta aktiviteter. Det leder typiskt till att mäta efficiency snarare än effectiveness. Lokalt optima snarare än globalt optima. Det mäter och uppmuntrar till full gas utan att lägga i växel. Det är meningslöst förstås. Värre än så, det är skadligt.

Mjukvarumått

Mjukvaruutveckling har haft liknande bekymmer, men Accelerate-boken har hjälpt mycket! De föreslår följande mått för att mäta “software delivery performance”:

Mått för software delivery performance

“Deployment Frequency” t ex är ett proxy-mått. Det är inte säkert att kundvärde verkligen skapas, men det är ett leading-mått (som kan mätas tidigt) vilket enligt forskningen som boken bygger på hänger nära ihop med lagging-måttet kundvärde (vilket alltså kan mätas först långt efter att insatsen gjordes).

Tittar man på ett enskilt mått så är det lätt att förbättra. Släpp kod av usel kvalitet snabbt. Det är bra för “Lead Time”. Men det försämrar “Change Failure Rate”. Måtten är tänkta att balansera varandra. T ex att trots att det deployas frekvent så behöver man hålla nere felen. I praktiken visar det sig att “Deployment Frequency” ofta kan öka och “Change Failure Rate” sjunka samtidigt om man förbättrar de 24 förmågor som boken identifierat som de viktigaste!

Vi jobbar mycket om sådant här tillsammans med våra kunder, både vad gäller teknik och affär. Med tanke på att vi finner sånt här intressant, hur är det med skomakarens barn? Frågan är alltså om vi får till vettiga mått för oss själva (factor10) och vår framdrift. Och inte minst hur måttens “alignment” är med våra mål och vårt syfte. Det är dags att berätta hur det ser ut hos oss. Låt oss börja med syftet och jobba oss neråt.

Jag behöll svengelskan då jag inte kom på rätt översättning av “alignment”. Google föreslår “inriktning”, men det tycker jag ger fel association. “Gemensam riktning” är kanske lite bättre? Eller vad tycker ni om “samstämmighet”?

Syfte/ambition

Vårt syfte är:

  • Vi ska bidra till att göra världen radikalt bättre genom att bli en förebild inom programvaruutvecklingsindustrin.

Det låter förmodligen cheesy för många, men varenda gång jag tänker på det så får jag ståpäls och tycker att det stämmer. :) Mjukvara är ett leverage-område skriver Kent Beck i XP-boken. Det är en del av förklaringen till varför syftet är rimligt att sträva till. Det går att åstadkomma fantastiskt mycket med hävstångseffekt helt enkelt. Antag t ex att du kommer på en utvecklingsförbättring som öppnar en flaskhals och att du därefter sprider den kunskapen då det kan användas i många sammanhang och för många. Effekten blir enorm. Fler sjuka kan vårdas bättre, fler barn får tillgång till skola osv. Bara fantasin sätter gränser.

Mål

Våra mål är:

  • Kunder väljer och stannar hos oss för att de vill mer med sin affär.
  • Folk i branschen har utbyte med oss för att de vill mer i sitt yrkesliv.

När dessa mål uppfylls så vet vi att vi jobbar i riktning av vårt syfte.

Vidare så har vi ett mål (eller constraint) för “don’t give away the company”. Vi kallar det guardrail-mål och det lyder:

  • Stabil kollektiv bonus till de anställda (när resultat >= 20%).

Vi tror också att det målet är kraftfullt vad gäller att uppfattas som förebild. Trots att vi har okonventionella idéer så kan vi ha bra lönsamhet. Rättare sagt… “Trots” ska ändras till “tack vare”.

Mått

Våra mått för de två första målen:

  • Levererat kundvärde
  • Poäng för Personlig Exponering (PE)

Måtten för guardrails-målet är:

  • Antal kunder av viss storlek
  • Antal nya kunder
  • Antal konsulter

De fyra första måtten är leading och det femte är lagging. Vi har försökt välja/göra måtten i hög grad till att vara leading. När leading-måttens värden växer fram så får vi löpande indikation på hur vi uppfyller våra mål snarare än långt i efterhand.

PE-måttet

Låt oss titta lite närmare på ett av måtten här, nämligen PE-måttet. PE står alltså för Personlig Exponering och innebär hos oss att arbetstid och budget avsätts för att konsulter ska blogga, prata på konferenser, jobba med open source, osv. När en konsult t ex publicerar en artikel eller håller en presentation på en konferens så uppnås PE-poäng.

PE-måttet är ett proxymått för vilken personlig exponering som vi uppnår totalt för hela teamet. Istället för att mäta på individnivå så tänker vi på artiklar och presentationer som team-arbete snarare än individuellt. Man uppmanas t ex tydligt att ta in feedback från kollegor. Det är dessutom extra viktigt för oss som kör remote-first att stimulera till samarbete.

Även efter parskrivning så ber vi förstås om feedback. Feedback är en gåva, det är upp till mottagaren att bestämma vad göra med feedbacken. När var senaste gången du skrev något som inte enkelt kunde förbättras tack vare feedback av välvilliga och duktiga personer?

Istället för att i slutet av året säga “nästa år ska vi bli bättre på att prata på konferenser osv…” så pratar vi lite om hur det går en gång i månaden. Vi satte för 2022 tre nivåer för att game-a det hela lite på ett roligt sätt. När en nivå passeras så får alla en liten gåva. Vi passerade nyss tredje nivån.

Det var lite kort om ett av måtten. Om det är av intresse så kan jag skriva om övriga också. Vi planerar förresten att lägga till ytterligare ett mått, men mer om det i en annan text.

Vilka förbättringsmöjligheter ser ni bums? Jag är tacksam för alla tips! Och hur ser er "alignment" ut? Det vore superintressant att få ta del av!

This article was originally published on LinkedIn. Join the discussion and read more here.